کاربرد کارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملکرد سيستم هاي جامع و يکپارچه (برنامه ريزي منابع سازماني): مروري بر ادبيات تحقيق

کاربرد کارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملکرد سيستم هاي جامع و يکپارچه (برنامه ريزي منابع سازماني): مروري بر ادبيات تحقيق

 

 

نویسندگان: قنادان عليرضا | شريفي آزاده
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن | سيستم هاي جامع و يکپارچه | برنامه ريزي منابع سازماني | ارزيابي عملکرد

چکیده:

ارزيابي عملکرد سيستم هاي جامع و يکپارچه از جمله سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني يکي از مهمترين دغدغه هاي مديران سازمان ها در حوزه مديريت فناوري اطلاعات مي باشد. از آن جا که يکي از مهمترين سرمايه هاي نامحسوس سازمان ها اطلاعات آن ها است, رويکرد کارت امتيازي متوازن يکي از بهترين و مناسب ترين روش ها جهت ارزيابي عملکرد سيستم ها ي اطلاعاتي محسوب مي گردد. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي و مقايسه مدل ها و چارچوب هاي ارايه شده در حوزه ارزيابي عملکرد سيستم هاي جامع و يکپارچه از جمله سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني مي باشد. از اين رو در مقاله حاضر پس از مرور بر ادبيات حوزه ارزيابي عملکرد سيستم هاي جامع و يکپارچه از جمله سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني با رويکرد کارت امتيازي متوازنBSC  نتايج اين پژوهش ها در قالبي مقايسه اي مورد جمع بندي قرار کرفته است. گردآوري داده در اين مقاله, با انجام مطالعات ميداني و کتابخانه اي و بهره گيري از مطالعات موردي و تجارب موفق در سطح ملي و بين المللي به انجام رسيده که در نهايت منجر به بررسي 13 مورد از برجسته ترين مطالعات انجام شده در اين حوزه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها