سنجش کارايي و عملکرد زنجيره تامين با ساختار سه مرحله اي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبکه اي

سنجش کارايي و عملکرد زنجيره تامين با ساختار سه مرحله اي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبکه اي

 

 

نویسندگان: حاجي مولانا سيدمحمد | حسين زاده لطفي فرهاد | شمسي جامخانه ابوالقاسم | رحماني پرچکلايي بيژن
کلیدواژه ها: بازده به مقياس متغير(VRS) | زنجيره تامين با ساختار سه مرحله اي | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده هاي شبکه اي | محصولات مياني

چکیده:

جهاني شدن بازارها و تعدد انتخاب براي مشتريان موجب تشکيل زنجيره تامين شده است. در فعاليت هاي زنجيره تامين, ارزيابي مناسب بر اساس معيارها مي تواند به شرکت ها در جهت حرکت به سوي توسعه کمک کند. سيستم مناسب براي اندازه گيري عملکرد, يک نياز مهم جهت مديريت موثر زنجيره تامين است. براين اساس ارزيابي عملکرد در راستاي بهبود اثربخشي و کارايي زنجيره تامين براي شرکت ها, امري حياتي است. اين مقاله با استفاده از رويکرد سه مرحله اي تحليل پوششي داده ها, اطلاعات جمع آوري شده از 16 شرکت برق که شامل سه بخش توليد, انتقال و توزيع مي باشد را براي سال 1396 مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. نتايج نشان مي دهد که شرکت هاي برق استان هاي تهران, خوزستان و سمنان داراي کارايي کل يک و استان هاي يزد, گيلان و سيستان و بلوچستان داراي کم ترين مقدار کارايي مي باشند که لزوم توجه بيشتر به شرکت هاي داراي کارايي پايين احساس مي گردد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها