بررسي تاثير سيستم هاي اندازه گيري عملکرد استراتژيک (SPMS) بر عملکرد سازماني در تدوين استراتژي (مطالعه موردي: اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر)

بررسي تاثير سيستم هاي اندازه گيري عملکرد استراتژيک (SPMS) بر عملکرد سازماني در تدوين استراتژي (مطالعه موردي: اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر)

 

 

نویسندگان:
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن (BSC) | اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر | عملکرد سازمان | سيستم اندازه گيري عملکرد استراتژيک (SPMS)

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها