گونه شناسي ديدگاه هاي عاملين توسعه خوشه هاي صنعتي با محوريت عوامل موثر بر عملکرد

گونه شناسي ديدگاه هاي عاملين توسعه خوشه هاي صنعتي با محوريت عوامل موثر بر عملکرد

 

 

نویسندگان: فارسيجاني حسن | ميرقادري سيدهادي | فرزد فرهاد | عالم تبريز اکبر
کلیدواژه ها: روش کيو | تحليل عاملي کيو | ارزيابي عملکرد | خوشه هاي صنعتي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها