مطالعه نحوه ارزيابي عملکرد توسط ديوان محاسبات (موسسات عالي حسابرسي) دوازده کشور توسعه يافته و در حال توسعه در مقايسه با کشور جمهوري اسلامي ايران

مطالعه نحوه ارزيابي عملکرد توسط ديوان محاسبات (موسسات عالي حسابرسي) دوازده کشور توسعه يافته و در حال توسعه در مقايسه با کشور جمهوري اسلامي ايران

 

 

نویسندگان: حبشي نعمت
کلیدواژه ها: کشور توسعه يافته | کشور در حال توسعه | ارزيابي عملکرد | ديوان محاسبات (موسسه عالي حسابرسي) | حسابرسي بخش عمومي (دولتي)

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها