بررسي ضرورت و سودمندي تدوين استانداردهاي حسابداري مبتني بر چارچوب نظري براي شهرداري ها

بررسي ضرورت و سودمندي تدوين استانداردهاي حسابداري مبتني بر چارچوب نظري براي شهرداري ها

 

 

نویسندگان: مهدوي غلامحسين | کاظم نژاد مصطفي
کلیدواژه ها: افزايش کيفيت گزارشگري مالي | بهبود مديريت مالي | پاسخگويي | بهبود فرآيند حسابرسي | استانداردهاي حسابداري براي شهرداري ها | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها