ارائه يک رويکرد ترکيبي مبتني بر تحليل چند معياره رضايت و تحليل پوششي داده هاي شبکه اي سه مرحله اي براي ارزيابي کارايي خدمات شعب بانک ملي ايران

ارائه يک رويکرد ترکيبي مبتني بر تحليل چند معياره رضايت و تحليل پوششي داده هاي شبکه اي سه مرحله اي براي ارزيابي کارايي خدمات شعب بانک ملي ايران

 

 

نویسندگان: خليلي دامغاني کاوه | کرباسچي کيارث | تقوي فرد محمدتقي
کلیدواژه ها: تحليل چند معياره رضايت. تجزيه و تحليل رضايت مشتريان. ارزيابي عملکرد | شعب بانک | تحليل پوششي داده ها شبکه اي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها