ارائه رويکردي ترکيبي از تحليل پوششي داده ها و نظريه بازي ها به منظور رتبه بندي ميزان تاثيرگزاري شاخص هاي کارت امتيازي متوازن در سنجش کارايي سازمان

ارائه رويکردي ترکيبي از تحليل پوششي داده ها و نظريه بازي ها به منظور رتبه بندي ميزان تاثيرگزاري شاخص هاي کارت امتيازي متوازن در سنجش کارايي سازمان

 

 

نویسندگان: علي نژاد عليرضا | زماني سيدرضا
کلیدواژه ها: ارزش شاپلي | کارت امتيازي متوازن | تحليل پوششي داده ها | نظريه بازي هاي همکارانه | صنعت رسانه | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها