ارايه يک رويکرد جديد براي رتبه بندي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي

ارايه يک رويکرد جديد براي رتبه بندي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي

 

 

نویسندگان: نعمتي مهران | نظري شيرکوهي امير | صمدي هما | حاتمي شيرکوهي لقمان
کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار | تحليل پوششي داده ها | منطق فازي | شاخص هاي رتبه بندي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

بورس, نهادي سازمان يافته است که از جمله نهادهاي عمده و اساسي در بازار سرمايه محسوب مي شود. ارزيابي عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و انتخاب نوع واحد تجاري, موضوعي مهم براي مديران مالي و سرمايه گذاران است, زيرا با يک ارزيابي جامع, مي توان ريسک سرمايه گذاري را تا حد قابل قبولي کاهش داد. هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي و اولويت بندي شرکت هاي سهامي با استفاده از رويکرد تحليل پوششي داده ها در شرايط عدم قطعيت است. در راستاي هدف, اين پژوهش با استفاده از 10 شاخص تاثيرگذار بر ارزيابي عملکرد, 50 شرکت موجود در فهرست ارايه شده از سوي سازمان بورس اوراق بهادار را با عنوان «50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران - سه ماهه چهارم سال 1388» مورد بررسي قرار مي دهد. نتايج اين طرح نشان مي دهد که روش تحليل پوششي داده هاي فازي, رويکرد مناسبي براي مدل سازي نوسانات و عدم قطعيت هاي موجود در داده هاي سال هاي مالي مختلف و ارزيابي عملکرد شرکت ها در شرايط عدم قطعيت شاخص هاي تاثيرگذار است.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها