رتبه بندي شعب بورس اوراق بهادار در ايران با استفاده از تکنيک Topsis/ DEA/ AHP فازي

رتبه بندي شعب بورس اوراق بهادار در ايران با استفاده از تکنيک Topsis/ DEA/ AHP فازي

 

 

نویسندگان: رجبي پورميبدي عليرضا | زارع محمدحسن | فريد داريوش | زارع حبيب
کلیدواژه ها: کارايي | ارزيابي عملکرد | ايران | سازمان بورس اوراق بهادار | شعب بورس اوراق بهادار | تحليل سلسله مراتبي | تکنيک AHP | تحليل پوششي داده ها (DEA) | رتبه بندي

چکیده:

يکي از نهادهاي بسيار مهم که نقش بسزايي در جذب سرمايه ها در راستاي پيشبرد و رونق اقتصادي کشورها ايفا مي کند, سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طريق تکنيک تحليل پوششي داده ها و فرايند تحليل سلسله مراتبي به دنبال اندازه گيري و مقايسه کارايي شعب بورس در ايران است. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که حجم پرسنل, سرمايه هاي ثابت, فضا, امکانات و منابع مالي مهمترين نهاده هايي هستند که بر روي کارکرد شعب بورس در سراسر کشور تاثير مي گذارند. از سوي ديگر حجم تبادلات اعم از خريد و فروش, کارمزدهاي معاملات, حق الدرج, حق عضويت و ... تشکيل دهنده ستاده هاي عملکردي شعب بورس هستند. درنهايت, شعب بورس منطقه اي کيش, کرج و خراسان بطور نسبي کاراترين و شعب بورس منطقه اي اردبيل, بندرعباس و سيستان و بلوچستان ناکاراترين شعب تشخيص داده شدند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها