شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي تخصيص اعتبارات فرهنگي دانشگاه هاي سراسر کشور در دولت هاي نهم و دهم

شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي تخصيص اعتبارات فرهنگي دانشگاه هاي سراسر کشور در دولت هاي نهم و دهم

 

 

نویسندگان: دوستار محمد | جوادي مجتبي | فروغي نفيسه | هاجري مهدي | عبدالحسين زاده محمد | نوروزي خليل
کلیدواژه ها: تحليل سلسله مراتبي | تخصيص اعتبارات فرهنگي | بودجه دانشگاه | تکنيک تاپسيس | بودجه بندي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها