نشست علمی-تخصصی با موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی

نشست علمی-تخصصی با موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی
یکصد و ششمین نشست علمی-تخصصی این مرکز با عنوان" بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" برگزار شد. هادی فاوچی؛ "مستشار هیئت اول دیوان محاسبات کشور" به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین صادق تاشان؛ "سرحسابرس ارشد و مدیر هیئت حسابرسی دیوان محاسبات استان کردستان"، محمدرضا رشیدیان؛ "رئیس گروه نظام‌های بودجهریزی مبتنی بر عملکرد امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور" و حسین محمدی؛ "دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی" به عنوان سخنرانان علمی نشست، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​