برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402

برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402
همزمان با تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس، خبرها از سومین نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور دراین خصوص حکایت می‌کند. بنا بر گزارش تسنیم، بر اساس ماده۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، قالیباف تاکنون ۲نامه به رئیس‌جمهور نوشته که در آن بر ارسال و اولویت بررسی لایحه برنامه ۵ساله هفتم تاکید شده است.
ادامه مطلب

استقرار موفق پروژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

استقرار موفق پروژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
پروژه استقرار ماژول بهای تمام شده نرم افزار بودجه‌ریزی عملیاتی الماس همراه با ارائه خدمات مشاوره مدیریت به منظور شناسایی فعالیت ها و خروجی های مرکز و محاسبه قیمت تمام شده آنها با موفقیت به پایان رسید.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​