استقرار موفق پروژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 

استقرار موفق پروژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

پروژه استقرار ماژول بهای تمام شده نرم افزار بودجه‌ریزی عملیاتی الماس همراه با ارائه خدمات مشاوره مدیریت به منظور شناسایی فعالیت ها و خروجی های مرکز و محاسبه قیمت تمام شده آنها با موفقیت به پایان رسید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها