مدیریت عملکرد، مدیریت اقتدار و عملکرد خدمات عمومی

Performance Management, Managerial Authority, and Public Service Performance
مدیریت عملکرد، مدیریت اقتدار و عملکرد خدمات عمومی

 


پاسخگویی در مفهوم مرکزی اصلاحات مدیریت عملکرد، به این نتیجه اشاره دارد که وقتی مدیریت عملکرد از اختیارات مدیریتی پیروی نمی‌کند، باید با افزایش اختیارات مدیریتی همراه شوند.
این مقاله بررسی می‌کند که آیا افزایش اختیارات مدیریتی واقعاً وجود دارد یا خیر! پنل مدیریت و عملکرد بیش از 45000 دانش آموز در 314 مدارس دانمارکی و شامل کنترلهای دقیق اجتماعی-اقتصادی است که امکان طراحی و ایجاد تفاوتها را فراهم می‌کند. برخلاف مطالعات قبلی، این مقاله تغییرات همزمان اصلاح مدیریت عملکرد و هم اختیارات مدیریتی را ارائه می‌دهد.
تلاش برای اندازه گیری و مدیریت عملکرد، ویژگیهای کلیدی مدیریت عمومی بوده است با این حال، دانش ما در مورد اینکه چگونه مدیریت عملکرد بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد، محدود است و با استفاده از مطالعات انجام شده اثرات متفاوت و ظاهرا متناقضی سیستم های مدیریت عملکرد را یافته اند .توضیح اینکه چرا این نتایج متفاوت رخ میدهند، امری ضروری و حیاتی است.


مدیریت عملکرد و مقام مدیریتی
در راستای نسخه‌های مدیریت عمومی جدید، مکان‌های مدیریت عملکرد، تاکید کلیدی بر بهبود عملکرد سازمانی دارد، تاکید کمتر برکنترل ورودی و فرآیند، طرفداران را به سمت استدلال سوق می‌دهد که عملکرد باید مفهوم راهنما در تصمیم گیری‌ها، روال‌ها و ساختارهای سازمانی باشد.
برنامه‌ریزی استراتژیک و ارزیابی عملکرد باید به گونه‌ای ترویج شود که مدل مدیریت عملکرد اغلب به عنوان یک فرآیند چرخه‌ای که در آن مقامات منتخب یا مدیران ارشد عمدتاً بر روی آن تمرکز می‌کنند، نشان داده می‌شود. شفافتر کردن ارائه خدمات عمومی می‌تواند به مدیران اجرایی کمک شایانی کند.
قانونگذاران با پاسخگو کردن مدیران، اهداف رسمی آنها را تضمین می‌کنند و فرآیند مستمر شامل هدف، بازخورد تنظیم و عملکرد نیز سیگنال‌هایی را به مدیران و کارکنان در مورد اهداف فعلی مدیران خود و نحوه اولویت‌بندی بین آنها ارائه می‌دهند. جنبه کلی این امر تمایل به ایجاد تمرکز قویتر بر نتایج در مقابل نهاده‌ها و مقررات فرآیندی در بین مدیران است. این عملکرد می‌تواند تلاش‌های یادگیری سازمانی را با شناسایی عملکرد بهبود بخشد.


پذیرش جزئی: عدم افزایش اختیارات مدیریتی
در یکی از تمایزات مورد اشاره در میان رویکردهای مدیریت دولتی جدید بین رویکردهای اجازه مدیریت به مدیران ومدیریت کردن مدیران تفاوت اصلی این است که آیا تشویق کنندگان مبتنی بر بازار باید اختیارات مدیریتی را هدایت کنند یا خیر. اما چیزی که در هر دو رویکرد مشابه است، این است که افزایش اختیارات مدیریتی باید در ازای پاسخگویی قویتر مبتنی بر نتایج اعطا شود.


مدیریت عملکرد و ابعاد مختلف اختیارات مدیریتی
مدیران سازمان‌های خدمات عمومی با توجه به نحوه انجام امور سازمانی عموماً دارای اختیارات قابل توجهی هستند با این وجود، حوزه‌های مهمی وجود دارد که اختیارات مدیریتی در آنها ممکن است به طور قابل توجهی در بین سازمان‌ها متفاوت باشد.
مدیریت عملکرد را به عنوان یک سیستم مدیریت فراگیر توصیف می‌کندکه با مرتبط ساختن ساختارها و قواعد زیرسیستم‌های مدیریتی مختلف با دستیابی به اهداف کلی سازمان، ابزاری برای مدیریت در سراسر سیستم‌ها را ارائه می‌دهد. این زیرسیستم‌های مدیریتی ممکن است شامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت سرمایه و مدیریت مالی باشد که می‌توان به عنوان کانال‌هایی برای رهبری مؤثر اعمال کرد.


فرضیه های مدیریت
از آنجایی که بیشتر تولیدات و خدمات عمومی نیازمند نیروی کار هستند، اختیارات مدیریتی منابع انسانی خود را به عنوان یکی از مهمترین شرایط برای عموم مطرح می‌کند. موفقیت مدیریت اگر چه افزایش اختیارات مدیریتی را از محدودیت های مرکزی یا سیاسی رها می‌کند، اما این محدودیت‌ها واقعاً به رابطه بین مدیریت و کارکنان مربوط می‌شود. به همین دلیل، سیاستمداران و مدیریت ارشد اغلب با مخالفت شدید اتحادیه کارگری مواجه میشود، که ممکن است منجر به پذیرش اصلاحات جزئی شود.
 

داده ها و روش های دانمارک
اصلاحات و بازساخت‌های مدیریت عمومی دانمارک، شباهتی به کشورهای شمال اروپایی دارد که این شباهت‌های می‌توان به مدیریت مدرن اشاره داشت؛ این مدیریت به صورت گسترده در دانمارک شکل گرفته است. این پیشرفت مدیریت دانمکارک صرفا از راهنمایی با دیگر اعضا انجام شده نه از دستور دادن!
این پیشرفت و راهنمایی مدیریت عمومی در مدارس دولتی هم با اهداف مشخص پیاده‌سازی شده که با بازخورد شاهکاری روبرو بوده است. ابزارها و ویژگی‌های عملکرد مدیریت به صورت تدریجی و در زمان‌های مختلف انجام شده و همچنین تاثیر این کار در طول زمان به صورت تدریجی قابل لمس بوده است. اما این روش هنگامی که بر روی مدارس دولتی اجرا شد، خصوصیت‌هایی برای هزینه به دنبال داشت که معمولا این هزینه‌ها هم افزایش پیدا می‌کردند.


عملکرد مدیریت اصلاحات
برای اینکه متوجه شوید که آیا مدارس از عملکرد مدیریت اصلاحات استفاده می‌کنند یا خیر؟ باید به پنج ویژگی دقت داشته باشید، این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

• همکاری‌ها و قراردادها
• اهدافی که برای مدرسه شما درنظر گرفته شده.
• دستاوردهای بدست آمده
• کیفیت
• اهداف
ویژگی‌هایی که در بالا به آن اشاره کردیم، در سال 2008 توسط مدیران مدرسه و نشریات دولتی به رسمیت شناخته میشد.


مقام مدیریت منابع انسانی بر روی مدارس
مقام و قدرت مدیریت منابع انسانی بر روی روابط مجموعه یعنی میان مدیران و کارکنان تمرکز دارد. این امر می‌تواند بسته به نام و نوع مدرسه متفاوت باشد و برخی از این مدارس برای معلمان و کارکنانشان قوانینی را درنظر داشته باشند که امکان دارد با یکدیگر متفاوت باشد. این قوانین را معمولا مدیران مدرسه تعیین می‌کنند که خود این مدیران توسط شهرداری و هیت مدیره مدرسه انتخاب می‌شوند.


مدل و کنترل های آماری در مدیریت
یکی از مدل‌هایی که درباره مدیریت و مدل کنترل‌های آماری ارائه شده، مدیریت و روش پانل است. این روش بر روی دانش آموزان تست شده که نشان می‌دهد در سطح فردی، عملکری کاهش دارند. از مهمترین عملکر و ویژگی این روش می‌توان به جلوگیری کردن از خطرات سوگیری منبع مشترک اشاره کرد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها