بررسی و آشنایی با بودجه ریزی عملیاتی

چکیده مقاله بررسی و آشنایی با بودجه ریزی عملیاتی

 


بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر بهیک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاههای اجرائی شفاف و قابلدرک است، نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت ومجلس فراهم آورند .مهم ترین اهداف دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد،ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنامه ریزی شود. برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام می شود و باتخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد. بودجه ریزی عملیاتی از جمله مقوله هایی است که در بیش تر کشورهایتوسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد و کشور ما ایران نیز چند سالی است در جهت تغییر نظام بودجه‌ریزی خود از حالت سنتی به بودجه ریزی عملیاتی است.


کلیدواژه:
تعریف بودجه ریزی ، هدف های بنیادین و اصلی بودجه ریزی ، اصول بودجه ، مزایای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد


نویسندگان مقاله:

سجاد شهرکی

کارشناسی حسابداری، شهرداری زاهدان

حاتم کرد

کارشناسی حسابداری، شهرداری زاهدان

 

برای مشاهده و دانلود مقاله کلیک کنید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها