اخذ گواهی ارزیابی امنیتی محصول نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس

اخذ گواهی ارزیابی امنیتی محصول نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس

 

 

گروه مشاوران پنکو در راستای الزامات قانونی و به منظور ایجاد اطمینان در دستگاه‌های اجرایی و کسب و کارهای استفاده کننده از راهکارهای نرم افزاری  خود، موفق به اخذ گواهی ارزیابی امینتی محصول از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات شد.

گواهی ارزیابی امنیتی محصول بر اساس آخرین آزمون های مورد تایید مرکز مدیریت افتا، از ابتدای مهرماه جاری برای نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس صادر و به مدت دو سال معتبر می باشد.

برای مشاهده این گواهی به سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به این  نشانی مراجعه فرمایید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها