پایان موفق پروژه بهای تمام شده شرکت مهندسان مشاور سازه با متد ABC

پایان موفق پروژه بهای تمام شده شرکت مهندسان مشاور سازه با متد ABC

 

 

شرکت مهندسان مشاور سازه بعنوان یکی از بزرگترین شرکت های پیمانکاری (EPC) بخش خصوصی کشور با بیش از 52 سال سابقه اجرایی،در زمینه مهندسی، تدارکات، ساخت و راه اندازی صنایع نفت و گاز در خشکی و فراساحل و سایر مجتمع های صنعتی فعالیت دارد.

باتوجه به رویکردهای مدیریتی شرکت مهندسان مشاور سازه و گستردگی و پیچیدگی بسیار زیاد فعالیت ها، فرآیندها و پروژه های این شرکت، روشهای سنتی هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده امکان پاسخگویی به نیازهای مدیریتی شرکت و ایجاد مبانی قابل اعتماد برای تصمیم گیری مدیران را فراهم نمیکرد.

بنابراین با خرید و استقرار موفق ماژول بهای تمام شده/هزینه یابی نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس و استفاده از متدهای روز محاسبه بهای تمام شده، ضمن محاسبه بهای تمام شده فعالیت های ستادی و عملیاتی و نیز پروژه های اجرایی شرکت،انتظارات مدیریتی شرکت در این حوزه پوشش داده شده است. در ادامه نیز زیرساخت های اطلاعاتی و اجرایی مورد نیاز برای استقرار موفق ماژول بودجه ریزی نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس فراهم شده و بزودی شاهد عملیاتی شدن این ماژول نیز خواهیم بود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها