برگزاری جلسه گزارش دهی و پایش پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادارات کل استانی سراسر کشور در محل سازمان برنامه و بودجه کشور

برگزاری جلسه گزارش دهی و پایش پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

ادارات کل استانی سراسر کشور در محل سازمان برنامه و بودجه کشور


در ادامه اقدامات اجرایی مرتبط با پروژه اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ادارات کل استانی سراسر کشور ( 24 دستگاه اجرایی) جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه و اعلام نتایج اولیه محاسبات بهای تمام شده فعالیت ها، زیرخدمات و خدمات دستگاههای اجرایی مشمول پروژه و مسیر پیش رو با تاکید بر اقدامات مرتبط با فاز ارزیابی عملکرد با حضور آقای دکتر میرزایی رئیس امور استان ها و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور ، آقای خداوردی رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان زنجان و دبیر اجرایی پروژه، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها (بصورت ویدئو کنفرانس) و سایر مدیران و کارشناسان امور استان ها در تاریخ دهم دیماه در سالن فجر سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار گردید.
در این جلسه گزارش آخرین وضعیت پروژه، درس آموزی ها تاکنون و همچنین انتظارات از دستگاه‌های اجرایی و همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، توسط آقای سیدمحمد حیدری، مدیرعامل گروه مشاوران پنکو و مدیر پروژه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ادارات کل استانی سراسر کشور (فازهای برنامه ریزی، هزینه یابی و ارزیابی عملکرد) ارائه گردید.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها