برگزاری کارگاه آموزشی و انتقال تجربه ویژه شرکت های گاز استانی

برگزاری کارگاه آموزشی و انتقال تجربه ویژه شرکت های گاز استانی
کارگاه آموزشی و انتقال تجربه ماژول هزینه یابی (بهای تمام شده) نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس به مدت  دو روز و با میزبانی شرکت گاز استان خراسان رضوی در تاریخ های هشتم و نهم آذرماه 1401  با حضور بیش از 70 نفر از مدیران مالی و کارشناسان بهای تمام شده و بودجه  31 شرکت گاز استانی، در  زائرسرای نفت مشهد مقدس برگزار گردید.
در این دوره آموزشی کاربردی و کارگاهی که با هماهنگی حوزه های فناوری اطلاعات، مقررات و تدوین روش ها و حسابداری مدیریت شرکت ملی گاز  ایران برگزار گردید، بر اساس درس آموزی ها و  تجربیات کسب شده طی سال های گذشته برای محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها و خروجی های شرکت های گاز استانی  طی سناریوهای مختلف مدیریتی و قانونی، به سوالات و ابهامات شرکت کنندگان پاسخ داده شد و با ارائه آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های قانونی و اجرایی ، تلاش شد تا هماهنگی و وحدت رویه مورد نیاز بین شرکت های گاز استانی ایجاد گردد.
شایان ذکر است شرکت ملی گاز ایران و شرکت ها و مراکز تابعه آن شامل پالایشگاههای گاز  - شرکت انتقال- شرکت مهندسی و شرکت های گاز استانی ، به عنوان یکی از شرکای استراتژیک گروه مشاوران پنکو، از سال 1392 تاکنون از ماژول بهای تمام شده ( هزینه یابی) نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس استفاده میکنند و ضمن پاسخگویی به مراجع نظارتی و الزامات قانونی، همواره در حال توسعه کاربردهای مدیریتی استفاده از نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس می باشند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها