برگزاری دوره بازآموزی نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس در شرکت ملی گاز ایران

باتوجه به درخواست های مکرر شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران در حوزه های تولید، انتقال و توزیع گاز، به همت حوزه حسابداری مدیریت ستاد این شرکت، دوره بازآموزی نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس با تاکید بر نحوه ارتباط و دریافت اطلاعات از سایر نرم افزارهای حوزه مالی بصورت یکپارچه و همچنین آشنایی با گزارشات سیستم، به میزبانی شرکت گاز استان بوشهر و با حضور 45 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه بهای تمام شده شرکت ملی گاز به مدت 4 روز در هفته اول بهمن ماه 1400 برگزار گردید.

همچنین در این دوره آموزشی علاوه بر مرور مفاهیم محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها و خروجی ها با روش ABC ، نحوه پاسخگویی به انتظارات و سوالات حسابرس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها