بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در قانون بودجه سال 1402 کشور

بهای تمام شده  و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در قانون بودجه سال 1402 کشور
در  ماده های 2 و 4  ردیف ک تبصره 2  قانون بودجه سال 1402 کشور  به منظور  استاندارد سازی نظام آمارهای مالی دولت و در راستای گزارشگری مالی  و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور و برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و اعمال نظارت عملیاتی، سامانه(سیستم) بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مبنا قرار گرفته است و علاوه بر دستگاههای اجرایی، تکالیف قانونی مرتبط را متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه کشور  کرده است .
ردیف های قانونی یادشده در خصوص بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در صفحات 22 و 23 قانون  بودجه سال 1402 کشور  درج شده است.
برای دریافت قانون بودجه سال 1402 کشور
اینجا کلیک کنید.

محقق گفت:
سلام . ممنون از اطلاع رسانی تون

نوشته های اخیر

دسته بندی ها