تاکید و پیگیری دیوان محاسبات کشور در خصوص تبصره 19 قانون بودجه

تاکید و پیگیری دیوان محاسبات کشور در خصوص تبصره 19 قانون بودجه

طی روزهای اخیر شاهد پیگیری های مستمر و فشرده حسابرسان دیوان محاسبات کشور در خصوص الزام دستگاههای اجرایی برای انجام تکالیف قانونی مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (تبصره های 29 قانون بودجه سال 1399 و تبصره 19 قانون بودجه سال 1400) هستیم.

موضوع قابل توجه اینکه در پیگیری ها و مستندات درخواستی دیوان محاسبات شاهد ورود به محتوای موضوع و حساسیت بر جزییات اقدامات اجرایی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها