مروري بر پرتفوي استراتژيک سازماني و چالش هاي آن ها

مروري بر پرتفوي استراتژيک سازماني و چالش هاي آن ها

 

 

نویسندگان: مهراني هرمز | عليرضايي ابوتراب | انوشه محمدميثم
کلیدواژه ها: اثربخشي مديريت | همراستايي استراتژيک | مديريت عملکرد پرتفوي استراتژيک سازماني | استراتژي يکپارچه

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها