ارزيابي تاثير روش هاي مديريت استراتژيک منابع انساني بر تعهد سازماني در بانک ملي استان مرکزي

ارزيابي تاثير روش هاي مديريت استراتژيک منابع انساني بر تعهد سازماني در بانک ملي استان مرکزي

 

 

نویسندگان: رهکوي عليرضا | مستور ابوالفضل
کلیدواژه ها: شيوه هاي مديريت استراتژيک منابع انساني | تسهيم اطلاعات | امنيت شغلي | ارزيابي عملکرد | آموزش | پاداش و جبران خدمات | تعهد سازماني

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها