ارزيابي عملکرد دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور با رويکرد ترکيبي کارت امتياز متوازن و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP-BSC)

ارزيابي عملکرد دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور با رويکرد ترکيبي کارت امتياز متوازن و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP-BSC): سال 1392

 

 

نویسندگان: حق دوست علي اکبر | امامي مژگان | بذرافشان ميترا | مهرالحسني محمدحسين | دهنويه رضا | مصباح فائزه | امان پور سارا
کلیدواژه ها: تحليل سلسله مراتبي | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | دانشگاه هاي علوم پزشکي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها