ارزيابي عملکرد زنجيره تامين به روش تحليل سلسله مراتبي فازي

ارزيابي عملکرد زنجيره تامين به روش تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي يک شرکت صنايع غذايي)

 

 

نویسندگان: فرقاني محسن | جعفري عزيزاله | فرقاني علي
کلیدواژه ها: تحليل سلسله مراتبي فازي | مديريت زنجيره تامين | صنايع غذايي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها