مديريت هزينه از طريق طراحي محصول: ارائه مدل تلفيقي از روش هاي هزينه يابي هدف، QFD و مهندسي ارزش

مديريت هزينه از طريق طراحي محصول: ارائه مدل تلفيقي از روش هاي هزينه يابي هدف، QFD و مهندسي ارزش

 

 

نویسندگان: عطارپور محمدرضا | بالويي جام خانه هادي | رضايي دولت آبادي حسين | صالح زاده رضا
کلیدواژه ها: مديريت هزينه | مهندسي ارزش | طراحي محصول | QFD | هزينه يابي هدف

چکیده:

هزينه يابي هدف با ادغام نيازهاي مشتري, ويژگي هاي فني و اطلاعات هزينه در مرحله طراحي محصول و حذف کارکردهاي فاقد ارزش افزوده, نقش مهمي در مراحل مختلف چرخه حيات محصول بازي مي کند. از تکنيک هايي که مي توان براي اجراي موفقيت آميز فرايند هزينه يابي هدف استفاده کرد, QFD و مهندسي ارزش هستند. هدف از اين مقاله, ارائه مدل تلفيقي از روش هاي هزينه يابي هدف,QFD  و مهندسي ارزش است تا به وسيله آن نقش هزينه يابي هدف در مديريت هزينه هاي توليدي بررسي شود, همچنين, مشخصات کيفيتي که باعث برآورده شدن نيازهاي مشتري خواهد شد, ارتقا يابد., يافته ها نشان مي دهد که تلفيق هزينه يابي هدف,QFD  و مهندسي ارزش فن موثري در مديريت هزينه هاي فرايند توليد مي باشد. نتايج اين تحقيق, بيانگرآن است که تلفيق اين سه تکنيک باعث خواهد شد تا شرکت از نظر هزينه به يک مزيت رقابتي دست يابد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها