ارايه يک مدل پويا براي شبيه سازي کارت امتيازي متوازن با هدف دستيابي به استراتژي هاي کارآمد

ارايه يک مدل پويا براي شبيه سازي کارت امتيازي متوازن با هدف دستيابي به استراتژي هاي کارآمد (مطالعه موردي: شرکت هواپيمايي ماهان)

 

 

نویسندگان: طلوعي اشلقي عباس | بيگلري الناز
کلیدواژه ها: کارت امتياز متوازن | ارزيابي عملکرد | مدل پويا (ديناميکي)

چکیده:

کاپلان و نورتون ابزار BSC را در سطح سازمان معرفي نمودند. پيش فرض آنها براي ارزيابي عملکرد سازمان اين بود که, ارزيابي عملکرد سازمان نبايد محدود به معيارهاي سنتي مالي گردد, بلکه بايد با معيارهايي مرتبط با رضايت مشتري, فرآيندهاي داخلي و توانمندي هاي رشد تکميل گردد. نتايج حاصل از ارزيابي ابعاد تکميلي, بايد تضمين کننده دستيابي به نتايج مالي باشد.کارت امتيازي متوازن به عنوان يک مجموعه جامع ارزيابي عملکرد, ساختاري براي ارزيابي استراتژي هاي سازمان و سيستم مديريت فراهم مي کند. از سوي ديگر سيستم ديناميکي ابزاري جهت بررسي و تحليل رفتار يک سيستم در طي زمان با توجه به روابط علي و معلولي و بر اساس پويايي موجود در آن مي باشد. براي پي بردن به ميزان تاثيرگذاري عددي, شاخص هاي موثر در ارزيابي عملکرد کل سازمان, مدل هاي پويا (ديناميکي) به دليل دربرگرفتن اثر قابل ملاحظه عنصرزمان, ابزار کارآمدي مي باشند. شبيه سازي متکي بر BSC توانايي آزمايش سناريوهاي مختلف what-if را, با هدف تعيين سياست ها و استراتژي هاي مناسب مي دهد. اين مقاله به تشريح مراحل اجرايي تلفيق BSC و سيستم ديناميکي به منظور افزايش کارايي BSC و غلبه بر ضعف هاي آن, در شرکت هواپيمايي ماهان مي پردازد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها