ارزيابي عملکرد هوشمندي کسب و کار با استفاده از تحليل فازي

ارزيابي عملکرد هوشمندي کسب و کار با استفاده از تحليل فازي

 

 

نویسندگان: فيضي کامران | رونقي محمدحسين
کلیدواژه ها: مديريت فرايند | تحليل سلسله مراتبي فازي | هوشمندي کسب و کار | روش گروه اسمي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها