بررسي تاثير هزينه هاي نمايندگي بر معيارهاي ارزيابي عملکرد: رويکرد الگو سازي معادلات ساختاري

بررسي تاثير هزينه هاي نمايندگي بر معيارهاي ارزيابي عملکرد: رويکرد الگو سازي معادلات ساختاري

 

 

نویسندگان: قادري بهمن | ديدار حمزه | حيدري مهدي
کلیدواژه ها: رويکرد الگو سازي معادلات ساختاري | هزينه هاي نمايندگي | ارزيابي عملکرد | نظريه نمايندگي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها