ارزيابي عملکرد سازمان شهرداري کرج از نظر ذينفعان داخلي با استفاده از مدل سيستم تعالي کسب و کار کانجي

ارزيابي عملکرد سازمان شهرداري کرج از نظر ذينفعان داخلي با استفاده از مدل سيستم تعالي کسب و کار کانجي

نویسندگان: جوينده رودسري مريم | ابراهيم نژاد سعداله | اوحدي فريدون
کلیدواژه ها: عملکرد | اندازه گيري عملکرد | سيستم | ارزيابي | سيستم ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها