تلفيق مدل هاي کارت امتيازي متوازن (BSC) و تعالي سازماني اروپايي (EFQM) با استفاده از متدولوژي (QFD) جهت ارائه الگوئي به منظور ارزيابي عملکرد (مطالعه موردي: صنايع سيمان استان گيلان)

تلفيق مدل هاي کارت امتيازي متوازن (BSC) و تعالي سازماني اروپايي (EFQM) با استفاده از متدولوژي (QFD) جهت ارائه الگوئي به منظور ارزيابي عملکرد (مطالعه موردي: صنايع سيمان استان گيلان)

نویسندگان: صنايعي ماتک سحر | سيددانش سيديحيي
کلیدواژه ها: مدل تعالي سازماني | ماتريس گسترش عملکرد کيفيت | مدل کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها