توسعه شاخص هاي رويکرد شش سيگما در ارزيابي عملکرد زنجيره تامين توليدي

توسعه شاخص هاي رويکرد شش سيگما در ارزيابي عملکرد زنجيره تامين توليدي

نویسندگان: نورالنسا رسول | فيروزي فاطمه
کلیدواژه ها: رويکرد شش سيگما | ارزيابي عملکرد | زنجيره تامين پيوندي | شاخص RT

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها