استفاده از منطق فازي در ارزيابي عملکرد کارکنان به منظور دستيابي به مدل بهينه مديريت منابع انساني در راستاي تعالي سازماني

استفاده از منطق فازي در ارزيابي عملکرد کارکنان به منظور دستيابي به مدل بهينه مديريت منابع انساني در راستاي تعالي سازماني

 

 

نویسندگان: حاجي آقابزرگي حسين | عباسي مجتبي | پوررستم توحيد | حمزه منصور | نادرپور عباس
کلیدواژه ها: مديريت منابع انساني | منطق فازي | تعالي سازماني | ارزيابي عملکرد سازماني

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها