تبيين معيارهاي ارزيابي عملکرد عناصر آموزشي در نظام تربيت جهاني: از منظر پرورش شهروند نقاد

تبيين معيارهاي ارزيابي عملکرد عناصر آموزشي در نظام تربيت جهاني: از منظر پرورش شهروند نقاد

 

 

نویسندگان: صنعتکارفر مريم | ايزدي صمد
کلیدواژه ها: تفکر انتقادي | شهروند نقاد | عناصر آموزشي | نظام تربيت جهاني | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها