بررسي ارتباط بين بازده تعديل شده بازار با معيارهاي اقتصادي و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد

بررسي ارتباط بين بازده تعديل شده بازار با معيارهاي اقتصادي و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد

 

 

نویسندگان: وقفي سيدحسام | آهنگري مهناز | موسوي شيري سيدمحمود
کلیدواژه ها: معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد | بازده تعديل شده بازار | ارزش افزوده اقتصادي | ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده | ارزش افزوده بازار

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها