طراحي نظام ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي

طراحي نظام ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي

 

 

نویسندگان: آذر عادل | انواري رستمي علي اصغر | خدادادحسيني سيدحميد
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | شاخص اختصاصي | مدل | دستگاه هاي اجرايي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها