بودجه بندي مشارکتي؛ ابزاري نوين در پژوهشهاي مديريت روستايي

بودجه بندي مشارکتي؛ ابزاري نوين در پژوهشهاي مديريت روستايي

 

 

نویسندگان: قبادي پرستو | علي بيگي اميرحسين | گراوندي شهپر
کلیدواژه ها: مشارکت مردم محلي | توسعه روستايي | بودجه بندي مشارکتي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها