طراحي نظام جامع مديريت عملکرد بر مبناي چرخه بهبود بهره وري در سازمانهاي خدماتي دولتي

طراحي نظام جامع مديريت عملکرد بر مبناي چرخه بهبود بهره وري در سازمانهاي خدماتي دولتي

 

 

نویسندگان: کارگرشورکي هدايت
کلیدواژه ها: مديريت عملکرد | بهبود سازماني | بهره وري | تحول اداري

چکیده:

وجود نظامهاي دقيق, جامع و معتبر مديريت عملکرد, بعنوان يکي از شاخصه هاي توسعه يافتگي سازمانها و جوامع, مرهون و نيازمند فراهم سازي زير ساختها و الزامات ويژه اي است که خصوصا در سطح دستگاه هاي دولتي, ايجاد, حفظ و گسترش آنها محتاج برنامه ريزي, عزم و حمايتي گسترده محسوب مي شود. در اين مقاله کوشش بر آنست که با بهره گيري از مدل عمومي بهبود بهره وري و ضمن ايجاد تعديلات و اصلاحات لازم, فلسفه پياده سازي نظام جامع مديريت عملکرد از طريق تکنيکهاي چرخه بهره وري پيگيري گردد. از اين رو در بخش نخست مقاله به بيان مختصري از اهميت, ويژگيها و مراحل استقرار نظام مديريت عملکرد پرداخته مي شود و در بخش دوم تلاش مي شود تا ضمن بيان پاره اي از مهمتري ويژگيها و تفاوتهاي خاص بهره وري خدمات دولتي و پس از بيان تعريفي جامع از بهره وري در حوزه خدمات عمومي, نسبت به ارايه راهکارهايي عملياتي جهت پياده سازي غايتهاي مطمع نظر طراحان نظام فراگير مديريت عمنلکرد در اين عرصه اقدام شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها