طراحي مدل پيش بيني عملکرد بنگاه هاي اقتصادي در بازارهاي رقابتي

طراحي مدل پيش بيني عملکرد بنگاه هاي اقتصادي در بازارهاي رقابتي

 

 

نویسندگان: جمشيدي علي | ضماهني مجيد | رسولي رضا
کلیدواژه ها: مديريت عملکرد | سازمان هاي خدماتي | سازمان هاي استراتژي محور | بازارهاي رقابتي | پيکربندي استراتژيک

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها