سنجش و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

سنجش و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

 

 

نویسندگان: تيمورنژاد کاوه | ابطحي سيدحسين | سنجري احمدرضا
کلیدواژه ها: امور اجتماعي | امور فرهنگي | ارزيابي عملکرد | رتبه بندي | شاخص ها

چکیده:

لطفا براي چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها