هزينه يابي بر مبناي هدف «رويکردي هدفمند در مديريت هزينه ها

هزينه يابي بر مبناي هدف رويکردي هدفمند در مديريت هزينه ها

 

نویسندگان: اسحاقي فاطمه
کلیدواژه ها: مديريت هزينه استراتژيک | هزينه يابي بر مبناي هدف TC | مشارکت خريد و عرضه مديريت PSM | مثلث سه بعدي بقا | کايزن

چکیده:

در اين مقاله سعي شده است تا ابتدا مقدمه اي بر سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف تشريح شود و سپس منشا و تاريخچه آن, مثلث سه بعدي بقا در اين سيستم و مقايسه آن با کايزن بيان گردد. دو مدل از اين سيستم توسط جان دو تون با عنوان مدل کلان و جزيي ارايه شده است. همچنين فرآيند هزينه يابي بر مبناي هدف, نقش مشارکت خريد و عرضه مديريت در فرآيند و عوامل موثر بر فرآيند همراه با نمودار به طور کامل تشريح شود. يک مثال عددي نيز براي درک بهتر ارايه شده است. در پايان نيز بعد از توضيح و تشريح مراحل اجراي اين سيستم, مقايسه آن با سيستم هاي سنتي, کاربرد آن در صنايع ايران, مزايا و معايب به کارگيري اين سيستم نتيجه گيري مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها