دورنماي شهر، شهروند و مديريت شهري در برنامه اجرايي شهرداري قاين با استفاده از مدل کارت ارزيابي متوازن (BSC)

دورنماي شهر، شهروند و مديريت شهري در برنامه اجرايي شهرداري قاين با استفاده از مدل کارت ارزيابي متوازن (BSC)

نویسندگان: رفيع پور سعيد
کلیدواژه ها: کارت ارزيابي متوازن | برنامه اجرايي | شهرداري قاين | درآمدهاي پايدار | چشم انداز

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها