ارزيابي عملکرد و ريسک بازار بانک هاي تجاري با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي

ارزيابي عملکرد و ريسک بازار بانک هاي تجاري با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي

 

 

نویسندگان: سجادي سيدمجيد | گرامي جواد
کلیدواژه ها: شاخص ريسک بازار | تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد | کارايي و مجموعه فازي

چکیده:

متن کامل مقاله هاي اين شماره به زبان انگليسي مي باشد, لطفا براي مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگليسي مراجعه فرماييد.لطفا براي مشاهده متن کامل اين مقاله اينجا را کليک کنيد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها