ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن: مورد مطالعه پست بانک استان کرمان

ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن: مورد مطالعه پست بانک استان کرمان

 

 

نویسندگان: سليماني مهرداد | صادقي کيا محمد | سالاري خالص علي | خشنود زاده علي
کلیدواژه ها: پست بانک | کيفيت خدمات | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها