مدل رياضي بودجه ريزي در بخش عمومي: رويکرد بهينه سازي استوار

مدل رياضي بودجه ريزي در بخش عمومي: رويکرد بهينه سازي استوار

 

 

نویسندگان: نجفي سجاد | آذر عادل
کلیدواژه ها: بهينه سازي استوار | مدل رياضي بودجه ريزي | بودجه عمومي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها