ارائه يک مدل ارزيابي عملکرد مبتني بر رويکرد کارت امتيازي متوازن (BSC) براي بانک هاي خصوصي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارائه يک مدل ارزيابي عملکرد مبتني بر رويکرد کارت امتيازي متوازن (BSC) براي بانک هاي خصوصي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: شعار مريم | صالحي صدقياني جمشيد | موزون الهام
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن | منطق فازي | ارزيابي عملکرد | بانکداري | سيستم استنتاج فازي

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها