تعيين هزينه هدف و ارزيابي کارکردهاي محصول: رويکرد تلفيقي هزينه يابي هدف، تعميم کارکردهاي کيفيت و مدل کانوي فازي

تعيين هزينه هدف و ارزيابي کارکردهاي محصول: رويکرد تلفيقي هزينه يابي هدف، تعميم کارکردهاي کيفيت و مدل کانوي فازي

 

 

نویسندگان: اسماعيل پور رضا | زارعي دودجي ابوالقاسم | قلي زاده محمدحسن
کلیدواژه ها: هزينه يابي هدف | ارزيابي کارکردهاي محصول | تعميم کارکردهاي کيفيت | مدل کانوي فازي

چکیده:

در بازار رقابتي امروز, بنگاهي پيروز است که با تکيه بر نيازهاي مشتريان و توانمندي کارکنان خود, محصول و خدماتي را ارائه دهد که علاوه بر کاهش هزينه و قيمت, ارزش بالايي نزد مصرف کننده داشته باشد. براي رسيدن به اين اهداف, بايد سيستم هاي مديريت هزينه و مديريت کيفيت محصول به صورت همزمان به کار گرفته شوند که هزينه يابي هدف از ابزار راهبردي مديريت هزينه براي برنامه ريزي سود و کاهش هزينه است. هدف اين پژوهش ارائه چارچوبي به منظور تعيين هزينه هدف, ارزيابي و اولويت بندي کارکردهاي محصول با توجه به اهميت کيفيت محصول از نظر مشتريان است. با استفاده از رويکرد تعميم کارکردهاي کيفيت در هزينه يابي هدف و تلفيق آن با مدل کانوي فازي, مي توان هزينه ها را کاهش داد و بيشترين رضايت مشتري را فراهم آورد. مدل پژوهش به صورت موردي يکي از محصولات شرکت پارس خزر را بررسي کرد و درنهايت کارکردهاي محصول به منظور برنامه هاي بهبود و کاهش هزينه, اولويت بندي و ارائه شد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها