بررسي سيستم هاي ارزيابي عملکرد کارکنان با استفاده از مدل درخت فازي

بررسي سيستم هاي ارزيابي عملکرد کارکنان با استفاده از مدل درخت فازي

 

 

نویسندگان: بابايي هروي صادق | ايران زاده سليمان | نوروزي داوود
کلیدواژه ها: الگوريتم | درخت تصميم | آنتروپي | ارزيابي عملکرد | پايگاه دانش

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها